Program razvoja podeželja 2014 – 2020

16 april 2018

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Pivka perutninarstvo in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

NAZIV AKTIVNOSTI: Izboljšave poslovnih procesov in uvedba novih tehnologij v enoti meso

POVZETEK

Pivka perutninarstvo je v letu 2016 kandidirala na javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pridobitev nepovratnih sredstev za pridobitev tehnološko bolj izpopolnjene opreme, ki nam bo omogočila proizvodnjo kvalitetnejšega proizvoda. Hkrati je namen te investicije tudi doseganje boljše proizvodne storilnosti in posledično zmanjšanje proizvodnih stroškov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je pridobitev tehnološko bolj izpopolnjene opreme, ki nam bo omogočila proizvodnjo kvalitetnejšega proizvoda. Hkrati je namen te investicije tudi doseganje boljše proizvodne storilnosti in posledično zmanjšanje proizvodnih stroškov.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:
• posodobitev tehnoloških postopkov,
• povečanje kvalitete proizvodnje,
• povečanje konkurenčne sposobnosti,
• zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda,
• doseganje boljših finančnih rezultatov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Investicija bo vplivala na prihranek pri stroških dela, na boljši izplen in s tem na kvaliteto mesa.

https://www.program-podezelja.si/sl/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl


Naše znamke


Naše znamke
Stopi v stik z nami in nam sledi na socialnih omrežjih!