Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.

I. OPIS PROJEKTA FINANCIRANOG NAKON 1. JAVNOG NATJEČAJA NA MJERU  4.2.

Informiranje i obavješćivanje javnosti o aktivnostima koje provodi Pivka perutninarstvo i dobivanju potpore iz Programa ruralnog razvoja RS-a za razbolje 2014.  –  2020.

Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. zajednički je programski dokument Republike Slovenije i Europske komisije koji predstavlja programsku osnovu za povlačenje financijskih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

NAZIV AKTIVNOSTI: Poboljšanje poslovnih procesa i uvođenje novih tehnologija u jedinici Meso.

SAŽETAK

Pivka perutninarstvo se u 2016. godini prijavila na javni natječaj 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing odnosno razvoj poljoprivrednih proizvoda za 2016. godinu za dobivanje bespovratnih sredstava za nabavu tehnološki naprednije opreme koja će nam omogućiti proizvodnju kvalitetnijeg proizvoda. Istodobno, svrha je te investicije i postizanje bolje produktivnosti te posljedično smanjenje troškova proizvodnje.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Osnovna svrha predstavljene investicije jest nabava tehnološki naprednije opreme koja će nam omogućiti proizvodnju kvalitetnijeg proizvoda. Istodobno, svrha je te investicije i postizanje bolje produktivnosti te posljedično smanjenje troškova proizvodnje.

CILJEVI

Time investitor prije svega namjerava postići sljedeće temeljne ciljeve:

 • modernizaciju tehnoloških postupaka
 • povećanje kvalitete proizvodnje
 • povećanje konkurentnosti
 • smanjenje troškova po jedinici proizvoda
 • postizanje boljih financijskih rezultata.

OČEKIVANI REZULTATI

Investicija će utjecati na uštedu u troškovima rada, na bolji prinos, a time i na kvalitetu mesa.

II. OPIS PROJEKTA FINANCIRANOG NAKON 2. JAVNOG NATJEČAJA ZA MJERU 4.2

Informiranje i  obavješćivanje javnosti o aktivnostima koje provodi Pivka perutninarstvo i dobivanju potpore iz Programa ruralnog razvoja RS-a za razbolje 2014.  –  2020.

Program ruralnog razvoja 2014. – 2020. je zajednički programski dokument Republike Slovenije i Europske komisije koji predstavlja programsku osnovu za povlačenje financijskih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

NAZIV AKTIVNOSTI: Ulaganje u tehnološku opremu i nabavu montažnog šatora.

SAŽETAK

Pivka perutninarstvo se u 2017. godini prijavila na javni natječaj 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing odnosno razvoj poljoprivrednih proizvoda za 2017. godinu za dobivanje bespovratnih sredstava za nabavu tehnološki naprednije opreme koja će nam omogućiti povećanje proizvodne učinkovitosti, poboljšanje postojećih proizvoda te razvoj i proizvodnju novih proizvoda.

GLAVNE AKTIVNOSTI

Osnovna svrha predstavljene investicije jest nova tehnološka oprema koja će omogućiti proizvodnju kvalitetnijih i novih proizvoda. Istodobno, svrha je te investicije postizanje bolje produktivnosti rada i ostvarenje ušteda smanjenjem izravnih troškova proizvodnje. Predmet tog poslovnog plana je ulaganje u tehnološku opremu i nabavu montažnog šatora.

CILJEVI

Time investitor prije svega namjerava postići sljedeće temeljne ciljeve:

 • modernizaciju tehnoloških postupaka
 • povećanje kvalitete proizvodnje
 • povećanje konkurentnosti
 • smanjenje troškova po jedinici proizvoda
 • uvesti tri nova proizvoda
 • postizanje boljih financijskih rezultata.

OČEKIVANI REZULTATI

Oprema koju želimo kupiti namijenjena je modernizaciji postojećih linija i poboljšanju konkurentnosti. Nabavom ćemo imati mogućnost proizvodnje novih proizvoda i poboljšanja postojećih. Povećat ćemo produktivnost, smanjiti reklamacije i time povećati konkurentnost proizvoda.


III. PROJEKT: RUKOM POD RUKU DO KVALITETNE PREHRANE

Pivka d.d. partner je u operaciji „Rukom pod ruku do kvalitetne prehrane“ koji se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Svrha operacije je stvoriti uvjete za uspostavu učinkovitog sustava lokalne održive opskrbe (ponajprije javnih ustanova) lokalnim namirnicama i time stvaranje kratkih lanaca opskrbe. U partnerskim područjima dosad nije bilo cjelovitog pristupa za rješavanje te problematike. Na pojedinim područjima provedeno je nekoliko manjih projekata koji su bili financijski poduprti prije svega iz programa Leader, odnosno lokalnih izvora. Tako je osnovano nekoliko novih zadruga, u urbanim područjima zaživjele su tržnice, a neke su aktivnosti bile usmjerene na informiranje i osvješćivanje ponuđača i prije svega obrazovnih ustanova.

Predloženom operacijom želimo rješavanju problematike pristupiti holistički uzimajući u obzir postojeće ponude lokalnih ponuđača i potencijala za povećanje ponude te potreba krajnjih potrošača. Prije svega obraćamo se javnim ustanovama (odgojno-obrazovnim, zdravstvenim ustanovama, ustanovama za socijalnu zaštitu) koje imaju stalnu potrebu za kvalitetnom hranom i čiji korisnici pripadaju među najranjivije skupine (djeca, bolesnici, starije osobe). Aktivnostima operacije želimo ukloniti barijere za uspješnije funkcioniranje sustava lokalne (samo)opskrbe. Da bi se uspostavio sustav lokalne opskrbe, odnosno kratkih lanaca opskrbe, potrebno je provoditi paralelne aktivnosti – i na strani potražnje (javne ustanove) i na strani ponude (lokalni ponuđači).

Pivka d.d. uspostavit će prodajni punkt za lokalne proizvode i prerađevine u trgovini u Kalu 1.

PARTNERJI:

LAS Notranjska (RRA Zeleni kras, d.o.o., LOA d.o.o.)
LAS med Snežnikom in Nanosom ter Pivka d.d.
LAS  Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo
LAS Dolenjska in Bela krajina

Trajanje operacije: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020