Program razvoja sela 2014. – 2020.

I. OPIS PROJEKTA FINANSIRANOG PO 1. JAVNOM KONKURSU MERE 4.2.

Informisanje i obaveštavanje javnosti o aktivnostima koje sprovodi Pivka perutninarstvo i primaju podršku iz Programa razvoja sela RS za period 2014. – 2020.

Program razvoja sela 2014.–2020. je zajednički programski dokument Republike Slovenije i Evropske komisije, koji predstavlja programski osnov za povlačenje finansijskih sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za razvoj sela (EKSRP).

NAZIV AKTIVNOSTI: Poboljšanja poslovnih procesa i uvođenje novih tehnologija u jedinici meso.

REZIME

Pivka perutninarstvo se 2016. godine prijavila na javni konkurs 4.2. Podrška za investicije u preradu, prodaju odnosno razvoj poljoprivrednih proizvoda za 2016. godinu za dobijanje nepovratnih sredstava z sticanje tehnološki usavršenije opreme koja će nam omogućiti proizvodnju kvalitetnijeg proizvoda. Istovremeno je svrha ove investicije i postizanje bolje proizvodne efikasnosti i posledično smanjenje troškova proizvodnje.

GLAVNE DELATNOSTI

Osnovna svrha predstavljene investicije je sticanje tehnološki usavršenije opreme koja će nam omogućiti proizvodnju kvalitetnijeg proizvoda. Istovremeno je svrha ove investicije i postizanje bolje proizvodne efikasnosti i posledično smanjenje troškova proizvodnje.

CILJEVI

Ovim investitor namerava da postigne pre svega sledeće osnovne ciljeve:

-osavremenjivanje tehnoloških postupaka,

-povećanje kvaliteta proizvodnje,

-povećanje konkurentske sposobnosti,

-smanjenje troškova po jedinici proizvoda,

-ostvarivanje boljih finansijskih rezultata.

OČEKIVANI REZULTATI

Investicija će uticati na uštedu na troškovima rada, na bolji output i time na kvalitet mesa.

 

 

 


II. OPIS PROJEKTA, FINANSIRANOG PO 2. JAVNOM KONKURSU MERE 4.2

Informisanje i obaveštavanje javnosti o aktivnostima koje sprovodi Pivka perutninarstvo i primaju podršku iz Programa razvoja sela RS za period 2014. – 2020.

Program razvoja sela 2014.–2020. je zajednički programski dokument Republike Slovenije i Evropske komisije, koji predstavlja programski osnov za povlačenje finansijskih sredstava iz Evropskog poljoprivrednog fonda za razvoj sela (EKSRP).

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicija u tehnološku opremu i nabavku montažnog šatora.

REZIME

Pivka perutninarstvo se 2017. godine prijavila na javni konkurs 4.2. Podrška za investicije u preradu, prodaju odnosno razvoj poljoprivrednih proizvoda za 2017. godinu za dobijanje nepovratnih sredstava z sticanje tehnološki usavršenije opreme koja će nam omogućiti povećanje proizvodne efikasnosti, poboljšanje sadašnjih proizvoda i razvoj i proizvodnju novih proizvoda.

GLAVNE DELATNOSTI

Osnovna svrha predstavljene investicije je nova tehnološka oprema koja će omogućiti proizvodnju kvalitetnijih i novih proizvoda. Istovremeno je svrha te investicije ostvarivanje bolje produktivnosti rada i realizacija ušteda kroz smanjenje direktnih troškova izrade. Predmet ovog poslovnog plana investicija u tehnološku opremu i nabavku montažnog šatora.

CILJEVI

Ovim investitor namerava da postigne pre svega sledeće osnovne ciljeve:

-osavremenjivanje tehnoloških postupaka,

-povećanje kvaliteta proizvodnje,

-povećanje konkurentske sposobnosti,

-smanjenje troškova po jedinici proizvoda

-uvesti 3 nova proizvoda

-ostvarivanje boljih finansijskih rezultata.

 

OČEKIVANI REZULTATI

Oprema, koju želimo da kupimo, namenjena je modernizaciji sadašnjih linija i poboljšanju konkurentnosti. Nabavkom ćemo imati mogućnost proizvodnje novih proizvoda i poboljšanja sadašnjih. Podići ćemo konkurentnost, smanjiti reklamacije i time poboljšati konkurentnost proizvoda.

 


III. PROJEKAT: RUKU POD RUKU DO KVALITETNE ISHRANE

Pivka d.d. je partner u operaciji Ruku pod ruku do kvalitetne ishrane koja se sufinansira iz Evropskog poljoprivrednog fonda za razvoj sela.

Svrha operacije je stvoriti uslove za uspostavljanje efikasnog sistema lokalnog održivog snabdevanja (pre svega javnih ustanova) lokalnim namirnicama i time za formiranje kratkih lanaca isporuka. Na partnerskim područjima do sada nije bilo sveobuhvatnog pristupa rešavanju te problematike. Na određenim područjima izvedeno je više manjih projekata koji su bili finansijski podržani pre svega iz programa Leader odn. lokalnih izvora. Tako je osnovano nekoliko novih zadruga, pre svega u urbanim oblastima su zaživele pijace, nekoliko aktivnosti je bilo usmereno u informisanje i osvešćivanje ponuđača i pre svega obrazovnih ustanova.

Predloženom operacijom želimo da pristupimo sveobuhvatno rešavanju problematike, uz uzimanje u obzir postojeće ponude lokalnih ponuđača i potencijala za povećanje ponude i potreba krajnjih korisnika. Pre svega se obraćamo javnim ustanovama (vaspitno-obrazovne, zdravstvene, socijalno zaštitne) koje imaju stalnu potrebu za kvalitetnom hranom i čiji korisnici spadaju u najranljivije grupe (deca, bolesnici, stariji). Aktivnostima operacije želimo da otklonimo prepreke za uspešnije funkcionisanje sistema lokalnog (samo)snabdevanja. Za uspostavljanje sistema lokalnog snabdevanja odnosno kratkih lanaca isporuke treba sprovoditi paralelne aktivnosti, kako na strani potražnje (javne ustanove), tako i na strani ponude (lokalni ponuđači).

Pivka d.d. će uspostaviti prodajnu tačku lokalnih proizvoda u prodavnici na Kalu 1.

PARTNERI:

LAS Notranjska (RRA Zeleni kras, d.o.o., LOA d.o.o.)
LAS med Snežnikom in Nanosom ter Pivka d.d.
LAS  Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo
LAS Dolenjska in Bela krajina

Trajanje operacije: 1.10.2018 – 30.9.2020