O PREDUZEĆU

Slovenačko preduzeće Pivka perutninarstvo simbolizira pouzdanost i brigu za kupca. Društvo čini 500 zaposlenih i ugovornih partnera. Sa jasnom vizijom, koja počinje 1959. godine, da bi svakog dana obezbedili nešto dobro u ishrani svih generacija, uvek razvijamo nova kulinarska rešenja. Ostvarivanjem tog cilja usmerili smo se u ponudu pilećeg mesa i brojnih proizvoda višeg kvaliteta, koji su dostupni svim potrošačima.