AUTORSKA ZAŠTITA

Sadržaji, objavljeni na internet stranici društva Pivka d.d., su zaštićeno autorsko delo Pivka d.d. i/ili njenih ugovornih partnera u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (ZASP Sl. l. RS, br. 16/07, 68/08 i 110/03). Zabranjena je reprodukcija, distribucija, menjanje, javno prikazivanje, emitovanje i drugi oblici korišćenja autorskog dela bez izričite pisane dozvole Pivka d.d.

Uz dozvolu preduzeća Pivka d.d. možete dokumente, koji su objavljeni na internet stranici Pivka d.d., koristiti samo za nekomercijalne svrhe, pri čemu oni moraju zadržati sva upozorenja o autorskim ili drugim pravima. Pri tom mora Pivka d.d. biti vidljivo označena kao izvor podataka.

ODGOVORNOST

Pivka d.d. će se održavanjem i oblikovanjem internet stranici truditi da njeni sadržaji budu tačni, ispravni i ažurni. Pri tom društvo ne preuzima odgovornost za štetu, pričinjenu korišćenjem ove internet stranice odnosno sadržaja iste.

Korisnici koriste objavljeni sadržaj na sopstvenu odgovornost. Pivka d.d. zadržava pravo da menja, dodaje ili uklanja sadržaje internet stranice u celini ili delimično i uvek bez prethodnog upozorenja.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Zaštita podataka o ličnosti definisana je u Politici privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, koja je objavljena na internet stranici.