REJA NA KMETIJAH NAŠIH REJCEV

Ponosni smo na našo lepo deželo, domače dobrote, a tudi inovativnost s katero izstopamo.

To je izročilo, ki ga skozi kakovostne izdelke dajemo naprej tudi lokalni kmetje, KZ perutninarjev Pivka, dobavitelji žit in enodnevnih piščancev Jata Emona ter živilsko podjetje Pivka perutninarstvo, ko iz darov narave pripravljamo praktične in okusne dobrote Pivka in Njami. Pri tem se zavzemamo za najvišje standarde kakovosti.

OD NJIVE DO VILICE

Reja piščancev poteka na družinskih kmetijah pod budnim očesom rejcev ter mentorstvom tehnologov družbe Pivka d.d. in veterinarjev. Zavzemamo se za odgovorno ravnanje z živalmi, ohranjanje naravnih virov ter kakovost reje. Certifikat izbrana kakovost Slovenija zagotavlja kratke transportne poti, visoko kakovostno krmo, zdravje živali ter tako varnost, sledljivost in kakovost mesa in izdelkov slovenske pridelave in predelave. Izboljšano sestavo mesa dokazujeta tudi certifikata Višja kakovost. Redne kontrole opravljajo tudi neodvisni certifikacijski organi.

Kmetija Cerar, Nada Cerar

Breg pri Komendi

Družina Cerar se ukvarja s poljedelstvom, že 45 let tudi z rejo piščancev. To je kmetija treh žensk, treh generacij. Nada Cerar se je poklica priučila od svoje mame, v delo uvaja tudi hčerko: “Za živali skrbimo z vso odgovornostjo, jih nenehno spremljamo in pogosto menjujemo nastil, ki mora biti ves čas suh. Le tako se dobro počutijo in se veselo gibljejo.”

VEČ

Kmetija Zmrzlikar, Boštjan Zmrzlikar

Breg pri Komendi

Na kmetiji Zmrzlikar že 37 let redijo piščance, od tega zadnjih 16 let za Pivko. Ukvarjajo se tudi z govedorejo in poljedelstvom, pri čemer obdelujejo več kot 25 hektarjev zemlje, nudijo pa tudi storitve s kmetijskimi stroji. Oče Marjan in sin Boštjan delata z ramo ob rami ter dokazujeta, da se s trdim delom in inovativnostjo lahko doseže veliko.

VEČ

Kmetija Turnšek, Blaž Turnšek

Založe

»Reja piščancev mi je všeč predvsem z vidika tehnološke zahtevnosti in natančnosti, ki jo zahteva. Pomembno je, da se živali dobro počutijo. Moj življenjski cilj je ohraniti in modernizirati kmetijo, morda rejo še povečati in kmetijo v dobri kondiciji predati enemu izmed mojih treh otrok, kot so jo predali tudi moji starši meni,« pravi rejec Blaž Turnšek.

VEČ

Kmetija Fortunat, Peter Marc

Planina pri Vipavi

Med vinogradi in nasadi sočnih marelic, stoji domačija z blagovno znamko Fortunat, s tradicijo od leta 1849. Kmetijo upravlja njen lastnik Peter Marc, ki jo je prevzel po svojih starših. Piščance Pivke redijo že od leta 1964, kar jih uvrša med poslovne partnerje z najdaljšo rejo. V vseh letih uspešno sodelujejo s Kmetijsko zadrugo perutninarjev Pivka. 

VEČ

Kmetija Plut, Jakob Plut

Farma Krasinec v Beli Krajini

Družina Plut se ukvarja ekološkim poljedelstvom in gozdarstvom. Spontano se jim je porodila ideja, da bi dodatne objekte izkoristili tudi za rejo perutnine. Jakob Plut, ki kmetijo vodi, je naš najmlajši rejec. Pri delu mu pomaga brat dvojček. Piščance redi od začetka leta 2020 in sicer v petih objektih. Proizvodnjo želi še povečati in jo hkrati tudi posodobiti.

VEČ

Družina Trebec, Trebec Franc

Farma Kal pri Pivki

Trebčevi v tehnološko dovršenem hlevu nadzorujejo klimo ter skrbijo za odlične pogoje ter dobro počutje živali. Gospodar Franc pravi, da če bi še enkrat izbiral svoj življenski poklic, bi se zagotovo odločil za isto dejavnost in sodelovanje s Pivko, ki nudi celostno podporo ter odlične krmne mešanice. Piščance redi od leta 2008, pred tem je deset let redil purane.

VEČ

Kmetija Tratar, Miran Tratar

Ravne nad Šentrupertom

“Kmetijo sem podedoval leta 2013. Vesel sem, da smo jo v celoti prenovili. Zdaj skrbim za optimalne pogoje za piščance, higieno, temperaturo in suh nastil. Pri tem upoštevam nasvete strokovnih služb. Ukvarjam se tudi z živinorejo, poljedelstvom in gozdarstvom, ter poskušam vlagati v samooskrbo farme pri ogrevanju in nastilu, “pove Miran Tratar.

VEČ

Kmetija Golavšek, Marjan Golavšek

Matke

Na kmetiji Golavšek, ki se prenaša iz roda v rod že več kot 200 let, so nekoč proizvajali elektriko, imeli so lastno žago, mlin, kovačijo in celo lasten vodovod, ki so ga uporabljali tudi drugi vaščani. Danes je njihova glavna dejavnost reja piščancev v sodelovanju s KZ perutninarjev Pivka. Proizvajajo tudi bučno olje, kislo zelje in druge poljske pridelke.

VEČ

Kmetija Biščak, Valter Biščak

Buje v Brkinih

 “V tem poklicu vidim perspektivno, zato nadaljujem očetovo delo. Hlev bi rad povečal in moderniziral s popolnoma avtomatsko opremo. Čeprav je prisotnost človeka nujna, bi se lažje prilagajali vremenu. Zagon sistemov že sedaj spremljam tudi na Twitterju,” pove Biščak, ki sodeluje s KZ perutninarjev Pivka. Na kmetiji imajo tudi integrirano pridelavo jabolk.

VEČ

SEZNAM REJCEV, KI REDIJO PIŠČANCE IZBRANA in VIŠJA KAKOVOST

 • Bajc Boris, Duplje
 • Besednjak Uroš, Draga
 • Besednjak Uroš, Spodnja Branica
 • Biščak Valter, Buje
 • Bobek Slavko, Nova Sušica
 • Boštjančič Miro, Hrušica
 • Cerar Nada, Breg
 • Cigler Marko, Farovec
 • Česen Branko, Gradišče
 • Fabčič Ivan, Orehovica
 • Gerbec Pavel, Utovlje
 • Gligorov Dragan, Nadlesk
 • Golavšek Marjan, Matke
 • Jejčič Martin, Dolenje
 • Kaluža Franko, Ravne
 • Kavčič Danimir, Godovič
 • Konič Godvin, Orehovlje
 • Krebelj Ines, Ostrožno Brdo
 • Kržišnik Gašper, Sovodenj
 • Lazar Matej, Dobravlje
 • Marc Peter, Planina
 • Marc Vili, Planina
 • Milanič Mirka, Vojščica
 • Morelj d.o.o., Buje
 • Morelj Ivan, Buje
 • Morelj Marijana, Ravne
 • Mršnik Janez, Dol. Bitnja
 • Papež Vladimir, Gor. Košana
 • Poles Nevijo, Skadanščina
 • Plut Karl, Krasinec
 • Prelc Dušan, Zajelšje
 • Prelc Marčelino, Zavrhek
 • Premrn Jurij, Orehovica
 • Prosen Simon, Trpčane
 • Rupnik Alenka, Skopo
 • Rupnik Vladimir, Skopo
 • Sušelj Bojan, Neverke
 • Šabec Rafael, Matenja vas
 • Štrajhar Branko, Dol. Košana
 • Tomažič Uroš, Buje
 • Tratar Miran, Ravne nad Šentrupertom
 • Trebec Franc, Kal
 • Turnšek Blaž, Založe
 • Urdih Mladen, Kostanjevica
 • Verbič Damjan, Grad
 • Zgonc Andraž, Ravne
 • Zmrzlikar Boštjan, Breg